VAC-PACT

Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust (Vaccinationstilltro – Patienter och vårdpersonals medvetande, kommunikation och tillit) projektet tillhandahåller patienter med kroniska sjukdomar, yrkesverksamma inom vården och stödgrupper (inklusive patientföreningar, familjer, vårdare) med skräddarsydd information om betydelsen av vacciner i sina specifika sammanhang för att arbeta gentemot förbättrat vaccinintag och förtroende.

Kroniska sjukdomar påverkar över 80 % av människor över 65 i Europa och står för över 80 % av sjukvårdskostnaderna i form av för tidig död, förlorade år av hälsosamma liv och förlorad produktivitet. (Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle (Hälsoöversikt: Europa 2016, Hälsotillstånd i EU-cykeln))Det uppskattas att nästan 50 miljoner människor lever med flera kroniska sjukdomar - den största utmaningen för Europas sjukvårdssystem är att tillhandahålla rättvis tillgång till vård av hög kvalitet som är patient-/personcentrerad och som tillgodoser människors skiftande behov. (OECD:s ministeriella uttalande: The Next Generation of Health Reforms (Nästa generation av hälsoreformer), 2017)

Omfattande vaccinationsprogram är grunden till en god allmänhälsa och åstadkomma livslånga samhällsnyttor.

Det är emellertid nödvändigt med hållbar investering i förbättrad dialog med medborgare, att lyssna på deras behov, förstå deras bekymmer och att utveckla specialanpassade åtgärdsstrategier.

vaccination conference - patients' and professionals' awareness, communication and trust

Projektsammanfattning

Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust (Vaccinationstilltro – Patienter och vårdpersonals medvetande, kommunikation och tillit) projektet tillhandahåller patienter med kroniska sjukdomar, yrkesverksamma inom vården och stödgrupper (inklusive patientföreningar, familjer, vårdare) med skräddarsydd information om betydelsen av vacciner i sina specifika sammanhang för att arbeta gentemot förbättrat vaccinintag och förtroende.

vaccination conference - patients' and professionals' awareness, communication and trust

Senaste nytt

WHO COVID-19 Råd till allmänhetenSenaste nytt

Vi exponeras för enorma mängder av information om COVID-19 varje dag och allt är inte pålitligt.

ECDC COVID-19 UppdateringarSenaste nytt

Det är viktigt att fortsätta med fysisk distans, andningsetikett och att ha en god handhygien.

Finansierat av Europeiska unionen

Vaccination Confidence - Patients' and Professionals' Awareness, Communication and Trust (Vaccinationstilltro – Patienter och vårdpersonals medvetande, kommunikation och tillit) pilotprojektet (VAC-PACT) finansieras av EU under serviceavtalet SANTE/2019/C3/013-SI2.820639 och sammanför viktiga intressenter med ett brett spektrum av expertis och bakgrunder.