VAC-PACT

Projekt Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust (Zaupanje v cepljenje – ozaveščanje pacientov in strokovnjakov, komuniciranje z njimi in njihovo zaupanje ) pacientom s kroničnimi boleznimi , zdravstevnim delavcem in podpornim skupnostim (vključno z združenji pacientov, družinami, neformalnimi negovalci) zagotavlja prilagojene informacije o pomembnosti cepiv v njihovih posebnih kontekstih z namenom povečanja precepljenosti in zaupanja v cepiva.

Zaradi kroničnih bolezni je v Evropi prizadetih več kot 80 % ljudi, starejših od 65 let, kar predstavlja 80 % stroškov zdravstvene oskrbe v smislu prezgodnjih smrti, izgubljenih let zdravega življenja in izgubljene produktivnosti. (Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle (Pregled zdravja: Evropa 2016, stanje zdravja v ciklu EU))Po ocenah skoraj 50 milijonov ljudi živi z več kroničnimi boleznimi – glavni izziv, s katerim se srečujejo evropski zdravstveni sistemi, je zagotoviti pravičen dostop do visokokakovostne oskrbe, osredotočene na pacienta/osebo, in izpolnjuje spreminjajoče se potrebe ljudi. (OECD Ministerial Statement: The Next Generation of Health Reforms (Ministrska izjava OECD: Naslednja generacija zdravstvenih reform), 2017)

Celoviti programi cepljenja so temelj dobrega javnega zdravja in prinašajo vseživljenjske koristi za družbo.

Vendar pa so potrebne trajnostne naložbe za izboljšanje dialoga z državljani, poslušanje njihovih potreb in razumevanje njihovih pomislekov ter razvoj prilagojenih strategij posredovanja.

vaccination conference - patients' and professionals' awareness, communication and trust

Povzetek projekta

Projekt Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust (Zaupanje v cepljenje – ozaveščanje pacientov in strokovnjakov, komuniciranje z njimi in njihovo zaupanje ) pacientom s kroničnimi boleznimi , zdravstevnim delavcem in podpornim skupnostim (vključno z združenji pacientov, družinami, neformalnimi negovalci) zagotavlja prilagojene informacije o pomembnosti cepiv v njihovih posebnih kontekstih z namenom povečanja precepljenosti in zaupanja v cepiva.

vaccination conference - patients' and professionals' awareness, communication and trust

Najnovejše novice

Nasveti SZO o COVID-19 za javnostNajnovejše novice

Vsak dan smo izpostavljeni številnim informacijam o COVID-19, a vse niso zanesljive.

Novice ECDC o COVID-Najnovejše novice

Pomembno je, da še naprej vzdržujemo razdaljo med ljudmi, nošenja mask skrbimo za ustrezno zaščito dihalnih organov in higieno rok.

Financirala Evropska unija

Pilotni projekt Vaccination Confidence - Patients' and Professionals' Awareness, Communication and Trust (VAC-PACT) (Zaupanje v cepljenje – ozaveščanje pacientov in strokovnjakov, komuniciranje z njimi in njihovo zaupanj) financira Evropska unija v okviru pogodbe za zagotavljanje storitev SANTE/2019/C3/013-SI2.820639 in združuje ključne deležnike s širokim naborom strokovnega znanja in izkušnjami.