VAC-PACT

Projekt Povjerenje u cijepljenje – osvještavanje, komunikacija i povjerenje pacijenata i stručnjaka (eng. VAC-PACT, Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust) pruža pacijentima s kroničnim bolestima, zdravstvenim stručnjacima i zajednicama koje pružaju podršku (uključujući udruženja pacijenata, obitelji, neslužbene njegovatelje) prilagođene informacije o važnosti cijepljenja u njihovim konkretnim slučajevima čime se povećava procijepljenost i povjerenje u cjepiva.

Kronične bolesti u Europi pogađaju više od 80 % ljudi starijih od 65 godina i zauzimaju do 80 % ukupnih troškova zdravstvene skrbi u pogledu preuranjene smrti, izgubljenih godina zdravog života i gubitka produktivnosti. (Zdravlje ukratko: Europa 2016., Stanje zdravlja u EU ciklusu; Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle)Procjenjuje se da gotovo 50 milijuna ljudi živi s više kroničnih bolesti – glavni izazov s kojim se europski zdravstveni sustavi suočavaju je pružiti jednak pristup visoko kvalitenoj skrbi koja je usredotočena na pacijenta/osobu i koja udovoljava potrebama ljudi koje se mijenjaju. (Izjava ministara OECD-a: Budućnost zdravstvenih reformi, 2017.; OECD Ministerial Statement: The Next Generation of Health Reforms, 2017)

Sveobuhvatni programi cijepljenja temelj su dobre politike javnog zdravlja i donose cjeloživotne društvene koristi.

Međutim, nužan je neprestani rad na poboljšanju dijaloga s građanima, slušanju njihovih potreba, razumijevanju njihove zabrinutosti, i razvijanju prilagođenih strategija liječenja .

vaccination conference - patients' and professionals' awareness, communication and trust

Sažetak projekta

Projekt Povjerenje u cijepljenje – osvještavanje, komunikacija i povjerenje pacijenata i stručnjaka (eng. VAC-PACT, Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust) pruža pacijentima s kroničnim bolestima, zdravstvenim stručnjacima i zajednicama koje pružaju podršku (uključujući udruženja pacijenata, obitelji, neslužbene njegovatelje) prilagođene informacije o važnosti cijepljenja u njihovim konkretnim slučajevima čime se povećava procijepljenost i povjerenje u cjepiva.

vaccination conference - patients' and professionals' awareness, communication and trust

Najnovije vijesti

Najnovije informacije ECDC-a o COVID-u 19Najnovije vijesti

Važno je nastaviti održavati fizički razmak, pridržavati se pravila ponašanja pri kihanju ili kašljanju i redovito prati ruke.

Savjeti za javnost Svjetske zdravstvene organizacije u pogledu COVID-a 19Najnovije vijesti

Svi smo svakodnevno suočeni s ogromnom količinom informacija o COVID-u 19 koje nisu sve pouzdane.

Financirano od strane Europske unije

Probni projekt Povjerenje u cijepljenje - osvještavanje, komunikacija i povjerenje pacijenata i stručnjaka (VAC-PACT) financiran je od strane Europske unije pod Ugovorom o uslugama s oznakom SANTE/2019/C3/013-SI2.820639 a sam projekt okuplja ključne dionike s opsežnom stručnošću i pozadinom.